Hvad er den store idé bag FUSION?

FUSION er en GRATIS platform for at støtte alle (f.eks. undervisere, socialpædagoger, unge, studerende, festivalarrangører), der er involveret i ungdom, uddannelse, social innovation eller festivaler. Dette fantastiske, state-of-the-art-projekt vil for første gang gøre det muligt for alle, der arbejder med unge, til at tage deres område til det næste niveau ved at bruge festivaler som inkubatorer for social innovation for unge.

FUSION tilbyder en gratis platform og ressourcer til uddannelse, social innovation og festivaler, der rækker ud over klasseværelset. Det er designet til at være let tilgængeligt og kan implementeres hvor som helst og når som helst, så du kan inspirere og give unge mennesker mulighed for at realisere deres potentiale og ændre samfundet.

Styrken i FUSION-alliancer

FUSION-alliancer har formålet at forene europæiske lande, nationer, regioner, samfund, enkeltpersoner og organisationer uformelt for første gang, så de kan realisere festivalernes potentiale som inkubatorer for social innovation for unge.

Som regioner og samfund står vi mere end nogensinde over for at skulle arbejde, lære, lege og leve i ustabile miljøer. FUSION-alliancer ønsker aktivt at hjælpe med at integrere og styrke interessenter, der er involveret i unge, festivaler, uddannelse og social innovation, så de kan hjælpe nutidens unge med at finde løsninger på eksisterende ustabile miljøudfordringer. FUSION-alliancer vil hjælpe unge med at udvide deres færdigheder og viden, så de kan påvirke deres samfund på lokalt eller globalt plan.

FUSION-alliancer vil gøre det ved at udvikle et netværk for videndeling og stille de metoder til rådighed, der er nødvendige for at udvikle et socialt innovativt projekt til en festival i partnerlandene Irland, Tyskland, Spanien og Danmark. Det skete gennem 3 møder* og 1 FUSION-formidlingsevent i 2023. Disse 4 centrale allianceinitiativer dannede de bæredygtige samarbejder, der er nødvendige mellem organisationer og interessenter på national, regional og lokal plan. Alliancernes medlemmer kan sikre, at fremtidens nye, unge sociale innovatører kan finde et netværk til at udvikle deres initiativer for social innovation.

*Husk, nogle FUSION-alliancer er hybride, så alle kan være med uanset, hvor de befinder sig.

FUSION-alliancer vil aktivt uddanne og arbejde sammen med deltagerne for at:

Lære af de bedste ved at mødes med interessenter og eksperter i FUSION-områder på tværs af hele Europa.

Finde på FUSION-designløsninger, der er specifikke for lande og organisationer.

Lære, hvordan man samarbejder, planlægger, løser problemer og kommunikerer under FUSION-banneret

Gøre FUSION-idéer til virkelighed på en måde, der fremmer spændende og værdiskabende læring.

Opbygge en stærk bæredygtig økonomi og et bedre samfund for fremtidens voksne.

Etablere kontakt til eksisterende og nye, unge sociale innovatører for at deltage i et bæredygtigt og positivt økosystem med et positivt aftryk.

FUSION-alliancer er noget for dig, hvis du er...

Involveret i eller vil gerne lære om unge, uddannelse, ungdomsarbejde, ungdomsledelse, festivaler og events, social innovation, uformel læring ... og hvordan de kan have en positiv indflydelse på vores samfund.

Interesseret i at deltage i økonomisk, social og miljømæssig udvikling og regeneration, kulturel innovation eller social inklusion.

En ung person, der gerne vil lære nye løsninger om cirkulær økonomi, klimakrisen, bekæmpelse af fattigdom, forbedring af arbejdsløshed, styrkelse af dit lokalsamfund, bekæmpelse af hjemløshed og sult, eller andre sociale problematikker.

FUSION alliance-løsninger

Lær, hvordan vigtige områder inden for social innovation, festivaler, unge og uddannelse kan arbejde sammen om at skabe designløsninger.

Lær, hvordan du kan samarbejde og planlægge efter FUSION.

Udforsk og løs problemer.

Kommuniker og før idéer ud i livet, del erfaringer osv.

Lær, hvordan du uddanner folk og organisationer til at få en stærk bæredygtig økonomi og et bedre samfund.

Connect unge sociale innovatører i et bæredygtigt og regionalt økosystem.

Kontakt mig, Laura Magan laura@momentumconsulting.ie, så jeg kan sende dig eventuelle opdateringer.

Sådan deltager du i FUSION-alliancer

Deltag i FUSION-alliancer på den måde, der passer dig – GRATIS fra januar til maj 2023.

FUSION alliance-møderne er engagerende, inspirerende, kreative, innovative, værdifulde, europæisk fokuserede, støttende, ekspertledede, strukturerede, uformelle, informative og samarbejdsorienterede.

Du vil blive støttet af FUSION-partnerne i alle faser på mange værdifulde måder. Bare fortæl os, hvordan du ønsker at blive involveret, så holder vi dig opdateret.

Adgang til europæiske eksperter

Få adgang til FUSION-eksperter på europæisk plan, der beskæftiger sig med uddannelse, social innovation, unge og festivaler.

Netværk

Bliv medlem af vores alliancenetværk, hvor du vil få støtte, få mulighed for at engagere dig og opbygge nye synergier.

Drøftelser og møder

Deltag i vigtige møder og drøftelser. FUSION-drøftelser og -møder er for dig, og vi dækker det, der er vigtigt for dig. Der er 3 strukturerede, støttende og interaktive hybridmøder og et afsluttende arrangement, hvor du får ny viden, interagerer, diskuterer, skaber, deltager i videndeling og genererer idéer. Du kan finde flere oplysninger nedenfor.

Del

Vi vil fra starten opfordre dig til at dele det, du laver, og dele dine gode historier og dine resultater. FUSION handler om at dele og lære af hinanden, især god praksis, gode råd og erfaringer.

Lær af festivaler om social innovation

Bliv inspireret af festivaler i dit land, som allerede anvender FUSION-idéerne, og mød dem og lær af dem.

GRATIS ressourcer, guides, værktøjer, talks, handlingsplaner og meget mere

Vær med til at udvikle vores nye ressourcer og få dem først. Vi vil dele inspirerende talks, informative artikler, fantastiske historier, stærke casestudier og meget mere med dig som en del af vores videndeling.

Vil du gerne være med eller vide mere om FUSION-alliancer?

(Mail Laura Magan: laura@momentumconsulting.ie)

FUSION-alliance møde 1

“Great European Minds Come Together Meet, connect, inspire

Torsdag, 23. februar 2023

Kl. 16.00 - 17.30 CET

Hybrid, engelsk

På det første FUSION-alliance møde nogensinde mødtes eksperter og interesserede for at udforske og høre mere om festivaler, social innovation, uddannelse og unges lederskab. De lærte, hvordan man kan fremme unges handlekraft og indflydelse på festivaler som læringsrum.

De oplevede forskellige måder at komme i kontakt med FUSION på, som passede til deres organisation, virksomhed eller netværk. Deltagerne fik mulighed for at fortælle os om deres unikke udfordringer og problemer, og de var de første til at få adgang til FUSION-ressourcerne. De fik adgang til inspirerende talks, engagerende videoer, state-of-the-art værktøjer og praktiske guides til, hvordan de kan etablere deres eget sociale innovationsprojekt på en festival og meget mere.

Resumé af møde 1: “Great European Minds Come Together”

Introduktion til FUSION: hvordan det fungerer og projektets potentiale til gavn for ungdomsuddannelse, social innovation og festivalbranchen.

Information om FUSION-partnere og Alliance.

Inspiration fra eksisterende cases, talere, videoer og eksperter, f.eks. delte Roskilde Festival, hvordan de har brugt sociale innovationsprojekter til at blive en pioner inden for den europæiske festivalbranche.

Adgang til helt nye ressourcer, eks.:

FUSION-guide om god praksis, komplet med ekspertrådgivning og cases fra festivaler i hele Europa.

Værktøjskasse og online uddannelsesressourcer med over 100 tips, tricks og skabeloner, der forbereder dig på, hvordan du kan gennemføre dit eget sociale projekt på festivaler, herunder videoer og masser af værdifuldt festivalindhold.

Alliancer Ressourcer, f.eks. FUSION-handlingsplaner, landespecifikke rapporter og designmetoder.

Diskussionsrum til spørgsmål, videndeling og mulighed for at give input (udfordringer, gaps osv.)

Se et socialt innovationsprojekt i aktion...

Møde 2

“Interaction of great minds”

Marts/april 2023

Vi mødes på nationalt plan for at samarbejde og aktivere idéer, udveksle viden, samle ressourcer, få adgang til de næste helt nye FUSION-ressourcer, blive involveret i projektudviklingen og udvide partnerskabet. Det bliver inkluderende, dynamisk og mangfoldigt. Vi vil analysere festivalers potentiale som platforme for social innovation sammen i en SWOT-analyse og meget mere.

Møde 3

“How to realize festivals’ potential”

April/maj 2023

På mødet kommer vi til de vigtige og spændende ting. Vi vil i hver alliance drøfte, hvordan vi bedst muligt kan realisere det potentiale, vi har analyseret og beskrevet på møde 2, f.eks. hvordan sociale innovationsprojekter kan se ud, hvordan unge mennesker kan aktiveres osv.

Møde 4

FUSION Alliances wrap-up event

April/maj 2023

Resumé af alliancernes resultater.

Danske FUSION-ressourcer

Kort Alliance-guide
+ Alliance-handlingsplan Danmark

Klik for at downloade


Kort Alliance-guide
+ Alliance-handlingsplan Irland

Klik for at downloade


Kort Alliance-guide
+ Alliance-handlingsplan Spanien
Kommer snart...

Kort Alliance-guide
+ Alliance-handlingsplan Tyskland

Klik for at downloade


Guide til alliancer (fuld tekst, engelsk)

Klik for at downloade
Empowering Youth & Society

FUSION PROJECT

Delta1 gUG
Torstrasse 154
10115 Berlin
Germany

Email: holger@bnpd.de
Tel: +49 (0) 228 20 70 80 5

This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. In compliance of the new GDPR framework, please note that the Partnership will only process your personal data in the sole interest and purpose of the project and without any prejudice to your rights.

checkmark-circle